Regulamin

Opublikowane przez grapil56 w dniu

Kryminalna Piła 2021

KRYMINALNA GRA MIEJSKA

„Tajemnica śmierci Brotmeistera”

odbywająca się w ramach IX Festiwalu Kryminału „KRYMINALNA PIŁA” 2021

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Kryminalna Gra Miejska, zwana dalej „Grą Miejską” organizowana jest w ramach IX Festiwalu Kryminału „KRYMINALNA PIŁA” 2021 – przez Regionalne Centrum Kultury w Pile (Pl. Staszica 1), zwanego dalej Organizatorem.
 2. Gra Miejska realizowana jest w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 3. Partnerem Gry Miejskiej jest Szkoła Policji w Pile, zwana dalej Partnerem.
 4. Gra Miejska realizowana jest na podstawie scenariusza autorstwa Piotra Bojarskiego.

II. CZAS TRWANIA GRY MIEJSKIEJ.

 1. Gra Miejska zostanie przeprowadzona w dniu 2 października 2021 r. w godzinach od 9.30 do 13.30, na terenie miasta Piły.
 2. Rejestracja zakwalifikowanych do Gry Miejskiej uczestników odbędzie się w Szkole Policji w Pile (Pl. Staszica 7) w Pile w godz. 9.30-9.45.
 3. Finał Gry Miejskiej odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury w Pile (Pl. Staszica 1).

III. CEL GRY MIEJSKIEJ.

 1. Celem Gry Miejskiej jest podjęcie przez uczestników wyzwania, polegającego na rozwiązaniu sprawy kryminalnej (zagadki detektywistycznej) i nagrodzenie najlepszych graczy.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Gra Miejska to gra dla uczestników powyżej 10 roku życia.
 2. W Grze Miejskiej mogą uczestniczyć wyłącznie grupy składające się z minimum 3 osób i maksymalnie 4 osób. W każdej grupie obowiązkowo musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia, a jednocześnie w każdej grupie nie może być więcej niż 2 osoby pełnoletnie
 3. Łącznie przewidziane zostało maksymalnie 40 miejsc, w maksymalnie 10 grupach.
 4. Celem zgłoszenia grupy należy wysłać maila pod adres: gra@kryminalnapila.pl – w tytule należy wpisać „Gra – zapisy”, w treści podając dane uczestników (imię i nazwisko), nazwę zespołu oraz numer telefonu kontaktowego do pełnoletniego uczestnika. 
 5. Rekrutacja główna rozpocznie się dnia 20.09.2021 r. a zakończy 27.09.2021 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc (co zostanie publicznie podane do wiadomości na stronie internetowej Gry Miejskiej: http://gra.kryminalnapila.pl).
 6. Rekrutacja dodatkowa – w przypadku nie wyczerpania miejsc w rekrutacji głównej – odbędzie się 02.10.2021 r. w godz. 9.15.-9.30 w Szkole Policji w Pile.
 7. Zakwalifikowane grupy zostaną o tym poinformowane – w ramach rekrutacji głównej – telefoniczne i mailowo lub – w przypadku rekrutacji dodatkowej – na starcie Gry Miejskiej.
 8. Zakwalifikowaniu decyduje kolejność złożonych i potwierdzonych zgłoszeń.

V. PRZEBIEG GRY MIEJSKIEJ.

 1. Zadaniem uczestników będzie przejście trasy Gry Miejskiej, na której znajdują się miejsca zadaniowe.
 2. Uczestnicy Gry Miejskiej w poszczególnych grupach wcielają się w policyjnych śledczych, prowadząc fikcyjną sprawę kryminalną.  Na trasie Gry Miejskiej zapoznają się z poszlakami i metodą dedukcji, starają się rozwiązać zagadki, uzyskując przy tym wymagane informacje. 
 3. Ostatecznym celem Gry Miejskiej jest w jak najszybszym czasie odpowiedzenie na 7 złotych pytań kryminalistyki, pozwalających rozwiązać kompleksowo kryminalną sprawę.
 4. W ramach Gry Miejskiej uczestnicy zaopatrzeni są w pakiet startowy i inne materiały (materiały zapewnia Organizator), realizując zadania w danych miejscach posługując się wszystkimi zmysłami
 5. Wygrywa Grę Miejską ta grupa, która najpełniej odpowie na 7 złotych pytań kryminalistyki dotyczących postawionej zagadki kryminalnej, w jak najszybszym czasie.
 6. Gra Miejska toczy się w normalnym ruchu miejskim i wymaga od uczestników zachowania szczególnej ostrożności oraz dbania o własne bezpieczeństwo.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin znajduje w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej Gry Miejskiej.
 2. W kwestiach dotyczących Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas Gry Miejskiej.
 4. Każdy uczestnik bierze udział w Grze Miejskiej na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione podczas trwania Gry Miejskiej.
 6. Przystąpienie do Gry Miejskiej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
 8. Uczestnicy Gry Miejskiej wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty e-mail przez Organizatora oraz na publikację wizerunku utrwalonego podczas Gry Miejskiej przez Organizatora i Partnera oraz Sponsorów Gry Miejskiej, publikowanych w materiałach marketingowo-promocyjnych, w szczególności na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury w Pile, Pl. Staszica 1, 64-920 Piła, adres e-mail: sekretariat@rck.pila.pl.
 2. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w Grze Miejskiej, obsługi uczestników Gry Miejskiej oraz zapewnienia prawidłowej organizacji Gry Miejskiej, w tym rozliczenia Gry Miejskiej, prowadzenia dokumentacji związanej z Grą Miejską, jak również̇ jej archiwizacji oraz promocji Gry Miejskiej i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na rzecz uczestnika konkursu.
 5. Informujemy, że uczestnikowi przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2 Komentarze

Zapisy - Kryminalna Gra Miejska · 23 marca 2019 o 21:03

[…] Regulamin […]

O grze - Kryminalna Gra Miejska · 23 marca 2019 o 21:10

[…] Regulamin […]

Dodaj komentarz